Tin tức \ Tin tức chung
Thông báo mời họp Đại Hội Cổ Đông năm 2018

-           Thời gian: 8h00 Thứ Năm ngày 31/05/2018

-           Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince Hotel, Số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

-           Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần An Phú tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 11/05/2018.


Bài viết khác: