Công ty Thành viên
Công ty Cổ phần Đông Phương Hồng
Công ty Cổ phần Đông Phương Hồng được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001883 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/10/2003. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà.
 
Công ty Cổ phần Đông Phương Hồng hiện đang triển khai dự án Golf View Residence (hay còn gọi là dự án Khu dân cư 7/5) có quy mô 32,4 ha tại phường Long Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và dự án Khu dân cư Thuận Hưng - Bình Điền có quy mô 2,2ha tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
 
Công ty Cổ phần Đông Phương Hồng có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần An Phú chiếm 24,75%. Cơ cấu cổ đông như sau:
 

STT

Cổ đông

Số cổ phần

Giá trị cổ phần (nghìn đồng)

Tỷ lệ (%)

1

Trần Văn Ngọc

296.000

296.000.000

74,00

2

Công ty Cổ phần An Phú

99.000

99.000.000

24,75

3

Trương Quang Thắng

4.000

4.000.000

1,00

4

Lâm Trúc Nhỏ

1.000

1.000.000

0,25

Tổng cộng

400.000

400.000.000

100,00

Áo len đẹp