Công ty Thành viên
  • Công ty Cổ phần Phú Mỹ An Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ An được thành lập vào tháng 12 năm 2006 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...
  • Công ty Cổ phần Phú An Thạnh Công ty Cổ phần Phú An Thạnh được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005667 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp...
  • Công ty Cổ phần Đông Phương Hồng Công ty Cổ phần Đông Phương Hồng được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001883 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí...
  • Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Côngty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanhTourist) là công ty được chuyểnthể từ DNTN: Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành, ĐKKD số 102148 do Trọng...